Hel­le­re Ama­ger

BT - - NYHEDER -

NEJ TAK » Jeg flyt­ter ik­ke med, « si­ger An­ne Ny­gaard. Hen­des job som sags­be­hand­ler i Na­turEr­hvervs­sty­rel­sen i Kø­ben­havn er al­le­re­de flyt­tet til Au­gu­sten­borg på Als i Søn­derjyl­land. Det næ­ste års tid står hun med det ene ben i Kø­ben­havn og det an­det i Søn­derjyl­land.

Hun har sagt ja til at bli­ve en del af den for­trop, der fra man­dag til fre­dag hjæl­per de nye kol­le­ger i gang i Au­gu­sten­borg.

Det gi­ver en mas­se rej­se­ri i en pe­ri­o­de, men An­ne Ny­gaard har gjort op med sig selv, at hun ik­ke har lyst til at flyt­te per­ma­nent til provinsen. Hun har si­ne rød­der fast for­ank­ret på Ama­ger.

» Jeg er født og op­vok­set på Ama­ger og er glad for at bo her. Min kæ­re-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.