Mi­gran­ter sav­nes ef­ter for­lis i Mid­del­ha­vet

BT - - NYHEDER -

26 men­ne­sker blev red­det, ef­ter at en båd med mi­gran­ter gik ned i Mid­del­ha­vet fre­dag, men 84 an­dre mi­gran­ter sav­nes.

Det si­ger IOM, Den In­ter­na­tio­na­le Or­ga­ni­sa­tion for Mi­gra­tion.

Ulyk­ken er iføl­ge to af de over­le­ven­de sket i far­van­det ud for Li­by­en.

» Iføl­ge vid­neud­sagn, som IOM har ind­sam­let i Lam­pe­dusa, sav­nes 84 men­ne­sker, « si­ger Flavio De Gi­a­co­mo, tals­mand for IOM, på Twit­ter.

Lam­pe­dusa er en ita­li­ensk ø, hvor man­ge mi­gran­ter går i land.

Oplys­nin­ger­ne kom­mer halvan­den uge ef­ter, at FNs Flygt­nin­ge­høj­kom­mis­sa­ri­at ( UNHCR) rap­por­te­re­de, at må­ske op til 500 mi­gran­ter sav­ne­des ef­ter et for­lis med en mi­grantbåd.

UNHCR kom med sin rap­port ef­ter at ha­ve talt med an­dre mi­gran­ter, der sag­de, at de hav­de over­le­vet ka­ta­stro­fen.

De var af­sej­let fra by­en To­bruk i Li­by­en, sag­de UNHCR.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.