Bom­be­regn over Alep­po

BT - - NYHEDER -

Mens det sy­ri­ske sty­re har er­klæ­ret en kort vå­ben­hvi­le fle­re ste­der, ra­ser kri­gen vi­de­re i Alep­po. Næ­sten 30 luf­tan­greb ram­te i går stor­by­en i det nord­li­ge Sy­ri­en.

Si­den 22. april er mindst 140 men­ne­sker ble­vet dræbt i re­gi­mets luf­tan­greb. Det op­ly­ste over­våg­nings­grup­pen Det Sy­ri­ske Ob­ser­va­to­ri­um for Men­ne­ske­ret­tig­he­der i går. Iføl­ge grup­pen var det uvist, om lør­da­gens bom­ber blev smidt af sy­ri­ske el­ler rus­si­ske fly.

Fre­dag an­non­ce­re­de re­gi­met og Rusland en mid­ler­ti­dig vå­ben­hvi­le i Da­ma­s­kus- om­rå­det og i provinsen La­ta­kia.

Alep­po var ik­ke om­fat­tet af vå­ben­hvi­len, som det sy­ri­ske re­gi­me ind­før­te fra mid­nat fre­dag og et døgn frem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.