Sy­geple­je el­ler kold

2.

BT - - NYHEDER -

To sprøjter er et af om­drej­nings­punk­ter­ne i sagen. Ho­ved­vid­net i sagen, sy­geple­jer­sken PL, har til po­li­ti­et og i ret­ten for­talt, at hun i lø­bet af nat­te­vag­ten fra 30. fe­bru­ar til 1. marts sid­ste år så kol­le­ga­en C stå bø­jet over den 73- åri­ge pa­tient Mag­gi Ras­mus­sen, der var ind­lagt på aku­taf­de­lin­gen på grund af svim­mel­hed og en mu­lig be­svi­mel­se. SØN­DAG 1. MAJ 2016 Pa­tien­ten H, som iføl­ge C hav­de få­et et kram­pe­an­fald i lø­bet af nat­ten, var PL’s pa­tient. PL hav­de om nat­ten kortva­rigt truk­ket sig til­ba­ge for at hvi­le sig, og i den pe­ri­o­de hav­de C over­ta­get an­sva­ret for hen­des pa­tien­ter. Men PL var våg­net igen, da pa­tien­ten H iføl­ge C hav­de et kram­pe­an­fald og hav­de brug for ste­so­lid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.