TIL­TAL­TE

BT - - NYHEDER -

For­kla­ring fra C: I ret­ten for­kla­re­de C, at PL blot li­ge var våg­net, da det ske­te.

» Det be­ty­der ik­ke, at jeg ik­ke kan va­re­ta­ge el­ler kig­ge til de an­dre pa­tien­ter, « sag­de hun og for­kla­re­de, at det ik­ke var ual­min­de­ligt, at per­so­na­let gav me­di­cin til pa­tien­ter, som en kol­le­ga hav­de an­sva­ret for, hvis der var travlhed.

» Hvis man var op­ta­get, så var der ik­ke no­get til hin­der for, at den an­den sy­geple­jer­ske kun­ne gi­ve no­get me­di­cin, « for­tal­te hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.