TIL­TAL­TE

BT - - NYHEDER -

For­kla­ring fra C: Den 31- åri­ge kvin­de har i ret­ten for­talt, at vag­ter­ne nog­le gan­ge var så trav­le, at man ik­ke fik re­gi­stre­ret den me­di­cin, man hav­de gi­vet, i re­gi­stre­rings­sy­ste­met Opus.

» Nog­le gan­ge var der så travlt, at man ik­ke fik kvit­te­ret for alt, hvad man hav­de gi­vet, « sag­de hun.

Det fik an­kla­ge­ren i sagen, Mi­cha­el Bool­sen, til at spør­ge, om der så ik­ke lå en la­tent fa­re for at over­me­di­ci­ne­re pa­tien­ter­ne, hvis man me­di­ci­ne­re­de hin­an­dens pa­tien­ter og ik­ke fik det re­gi­stre­ret.

» Det nor­ma­le er, at man kvit­te­rer for den me­di­cin, man har gi­vet pa­tien­ter­ne. Men det er ik­ke al­tid, at det sker. Det er ik­ke smart, men det sker, « for­tal­te sy­geple­jer­sken. Nog­le gan­ge var der så travlt, at man ik­ke fik kvit­te­ret for alt, hvad man hav­de gi­vet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.