TIL­TAL­TE

BT - - NYHEDER -

For­kla­ring fra C: An­led­nin­gen til at be­de om at få kørt en de­fi­bril­la­tor ind på Mag­gi Ras­mus­sens stue, før hjer­te­stop­pet hav­de ind­fun­det sig, var iføl­ge C, at man med en de­fi­bril­la­tor bed­re kan over­vå­ge og læ­se pa­tien­tens hjer­te­ryt­me.

» Når man har så­dan en høj puls, som Mag­gi hav­de, så er det bed­re at bru­ge en de­fi­bril­la­tor. Og­så hvis hun skul­le kø­res til en an­den af­de­ling. Man skal al­tid ha­ve så­dan én med, hvis man kø­rer en pa­tient ud af stu­en, hvis de er kom­met ind med no­get med hjer­tet, for at sik­re pa­tien­ten un­der trans­por­ten, « for­kla­re­de C.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.