VIDNET

BT - - NYHEDER -

For­kla­ring fra PL: Da PL ind­t­og vid­nes­kran­ken i ret­ten, blev hun og­så spurgt om, hvor­vidt der på sy­ge­hu­set er en prak­sis for, at læ­ger kan or­di­ne­re til me­d­ar­bej­der­nes eget me­di­c­in­for­brug – ek­sem­pel­vis sovepi­l­ler.

» Det har jeg al­drig hørt om, « sva­re­de hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.