Så­dan fo­re­går be­hand­lin­gen

BT - - SUNDHED -

Kil­de: Over­læ­ge ved Kar­kirur­gisk Af­de­ling på Re­gions­ho­spi­ta­let Vi­borg, Franz von Jes­sen, dankirurg. dk, Net­dok­tor, Apo­te­ker­for­e­nin­gen m. fl. Fo­to: Mik­kel Berg Pe­der­sen/ Iris GRAFIK: Fa­ger­heim

Ka­te­tret fø­res der­ef­ter ind i ve­nen fra knæ­et og he­le vej­en op til ly­sken, hvor åren sid­der fast. Fle­re ste­der langs ka­te­tret sprøjtes lo­kal­be­dø­vel­se ind.

Ved hjælp af ul­tra­lyd fin­der læ­gen det præ­ci­se sted i ve­nen ved knæ­et, hvor ka­te­tret skal ind­sæt­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.