Vre­de ti­dob­ler tra­fi kri­si­ko

BT - - NYHEDER -

Syn­li­ge fø­lel­ses­ud­brud som vre­de el­ler gråd ti­dob­ler ri­si­ko­en for, at du kom­mer ud for en tra­fi ku­lyk­ke. Det for­tæl­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re fra Vir­gi­nia Po­lyte­ch­nic In­sti­tu­te and Sta­te Uni­ver­si­ty i et nyt stu­die. For­sker­ne gen­nem­gik vi­deo­op­ta­gel­ser af se­kun­der­ne før 9.000 bil­u­lyk­ker. Ved halv­de­len af ulyk­ker­ne pil­le­de fø­re­ren af bi­len ved mo­bil­te­le­fo­nen, tal­te med pas­sa­ger­ne el­ler fo­re­tog sig an­dre ting, der fl yt­te­de ved­kom­men­des op­mærk­som­hed væk fra vej­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.