Froo­me tog sig af kon­ge­e­ta­pen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det stærkt be­sat­te eta­pe­løb Ro­man­di­et Rundt har budt på fle­re skuf­fel­ser for Tour de Fran­ce- vin­de­ren Chris Froo­me, men i går fik bri­ten en so­lid op­rejs­ning.

Sky- ryt­te­ren sat­te al­le kon­kur­ren­ter til vægs på lø­bets kon­ge­e­ta­pe og vandt ef­ter et bjer­grigt ridt på 172 ki­lo­me­ter med fi­re se­kun­der ned til en grup­pe med de fle­ste af klas­se­men­tets top­ryt­te­re.

Blandt de slag­ne var Nairo Qu­in­ta­na ( Mo­vistar), men co­lom­bi­a­ne­ren le­ver sik­kert fint med sin fem­te­plads på eta­pen, for han be­va­re­de sit for­spring til Thi­baut Pi­not ( FDJ) i den sam­le­de stil­ling og lig­ner en sam­let vin­der in­den den sid­ste eta­pe i dag til Genève.

Chris Froo­me spil­ler in­gen rol­le i klas­se­men­tet, men det gjor­de han alt­så, da lø­bets hår­de­ste eta­pe skul­le fin­de sin af­gø­rel­se.

Froo­me trak fra fel­tet med nog­le ki­lo­me­ter til mål og holdt for­føl­ger­ne bag sig ved mål­stre­gen i Vil­lars.

Den af­slut­ten­de eta­pe by­der på en­kel­te stig­nin­ger, men de sid­ste ki­lo­me­ter er helt fla­de og bør ik­ke by­de på over­ra­skel­ser for Qu­in­ta­na, der har 19 se­kun­ders mar­gin til Pi­not.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.