Sejr i Ho­bro sen­der Søn­derjy­ske tæt­te­re på me­dal­je

BT - - SUPERLIGA -

Søn­derjy­skes sejr blev grund­lagt på en god før­ste halv­leg, hvor al­le kam­pens scor­in­ger faldt.

Ude­hol­det lag­de et hårdt pres fra start, hvil­ket ud­mønt­e­de sig i fø­ring al­le­re­de eft er ot­te mi­nut­ter.

Eft er et gen­nem­spil­let an­greb hav­ne­de bol­den hos Mar­cel Rø­mer, som sik­kert send­te sin før­ste sæ­sonscor­ing i net­tet til 1- 0.

Men Ho­bro sva­re­de promp­te til­ba­ge. Et fris­park blev sendt ind i fel­tet, hvor for­svars­spil­le­ren An­ders Eg­holm nær­mest ta­ck­le­de bol­den i mål til 1- 1 eft er 14 mi­nut­ter.

Kort eft er lyk­ke­des det for Søn­derjy­ske at brin­ge sig for­an eft er 27 mi­nut­ter. At­ter var der ta­le om po­le­ret kom­bi­na­tions­spil, hvor Ho­bro- for­sva­ret kom til at lig­ne træ­ning­s­keg­ler.

Sven­ske­ren Si­mon Kroon, som og­så spil­le­de en stor rol­le i må­let til 1- 0, afl eve­re­de fl adt fra bag­linj­en ind for­an mål, hvor Jo­han Absa­lon­sen spar­ke­de bol­den i net­ta­get til 2- 1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.