28. april 2014: CV fy­res

BT - - SUPERLIGA -

SSØØNNDDAAGG 1 1. M. MAAJ 2J0 210616 Mens FCK- re­sul­ta­ter­ne ven­der til­ba­ge til det for­ven­te­li­ge, sker det uven­te­de. FCK fy­rer man­den bag suc­ces­stra­te­gi­en, Car­sten V. Jen­sen ( fo­to).

Kort eft er står det klart, at Sol­bak­ken får mag­ten. Han bli­ver ma­na­ger, Jo­han Lan­ge tek­nisk di­rek­tør, og der­fra sæt­ter nord­man­den sit eget hold i FCK. Sta­ben om­kring hol­det bli­ver op­gra­de­ret. David Cos­gra­ve kom­mer se­ne­re til som chef for sund­heds­sek­to­ren, scou­ting­de­len bli­ver op­gra­de­ret med blandt an­dre den tid­li­ge­re Hels­ing­borg- sportschef Jes­per Jans­son som chef, og i maj 2015 bli­ver Pe­ter Wet­ter­gren ny as­si­stent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.