Så­dan er det gå­et Stå­le An­dreas Cor­ne­li­us Tom Høg­li Chri­sti­an Poul­sen

BT - - SUPERLIGA -

BTS KA­RAK­TER: På­li­de­lig høj­re ba­ck, der skul­le bru­ge tid på at spil­le sig ind i sy­ste­met. Der­fra løft ede han sig til den spil­ler, som Sol­bak­ken al­tid kun­ne sto­le på, uan­set hvil­ken si­de Høg­li fi k at ta­ge sig af. BTS KA­RAK­TER: 7 BTS KA­RAK­TER:

Han skul­le ind som en fod­bold­ne­stor, de un­ge kun­ne se op til. Og det gjor­de de. Han var først på træ­nings­ba­nen, sidst ude af om­klæd­nin­gen, men det var mest uden for ba­nen, at Poul­sen gjor­de en for­skel.

4

Var helt ude i kul­den i Car­diff , hvor han blev kaldt en Toy­o­ta til Bent­ley- pris. Sol­bak­ken føl­te en for­plig­tel­se til at hen­te Cor­ne­li­us hjem, men det har ik­ke væ­ret med sam­me suc­ces som in­den skift et.

02

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.