Da­ni­el Braa­ten

BT - - SUPERLIGA -

BTS KA­RAK­TER: BTS KA­RAK­TER: BTS KA­RAK­TER:

Lidt en kult­fi gur med sit skæ­ve væ­sen og spe­ci­el­le at­ti­tu­de, men på sit hø­je­ste ni­veau kun­ne nord­man­den gø­re en for­skel i Cham­pions Le­ague – og gjor­de det og­så mod Ga­la­ta­s­a­ray.

4 Det lug­te­de af no­get, da FCK præ­sen­te­re­de en fast mand i Bun­des­liga­en med an­fø­rer- er­fa­ring. Det har ik­ke væ­ret godt i Su­per­liga­en, hvor han især er ud­for­dret på sin fart, hvil­ket og­så skyl­des man­ge ska­der.

00

Le­je­spil­le­ren fra Wol­ver­hamp­ton hav­de og­så si­ne små­ska­der at kæm­pe med, men han hav­de og­så si­ne mo­men­ter af dyg­tig­hed. Må­let var islæn­din­gen til gen­gæld ik­ke så glad for at ram­me. 4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.