Step­han An­der­sen Da­ni­el Amar­tey

BT - - SUPERLIGA -

BTS KA­RAK­TER: BTS KA­RAK­TER: BTS KA­RAK­TER:

Sol­bak­ken var lidt træt af Wilands dår­li­ge præ­sta­tio­ner og må­ske især de fød­der, der sjæl­dent kun­ne læg­ge en præ­cis afl eve­ring. Det fi k han fra An­der­sen, som var FCKs bed­ste spil­ler i sin før­ste sæ­son.

10 Købt for snu­den af Brønd­by, og selv om han ik­ke nå­e­de at spil­le læn­ge i FC Kø­ben­havn, har han eft er­ladt et kæm­pe ind­tryk. Ik­ke ba­re på ba­nen – men må­ske især i pen­ge­kas­sen, som han fyld­te godt op.

12

Bel­gi­e­ren kun­ne så man­ge ting og vil­le ger­ne vi­se no­get. Men oft est snur­re­de han rundt i en evig­hed, ind­til bol­den for­svandt igen, el­ler kon­traan­gre­bet var over­stå­et. Be­teg­nes af Sol­bak­ken som et fejl­køb.

02

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.