Ge­org Mar­greit­ter Mat­hi­as Jør­gen­sen

BT - - SUPERLIGA -

BTS KA­RAK­TER: BTS KA­RAK­TER: BTS KA­RAK­TER:

Østri­ge­ren kom til på en af de man­ge le­je­af­ta­ler og kor­te kon­trak­ter, som Sol­bak­ken be­nyt­te­de sig af i be­gyn­del­sen. Han fi k kun 13 su­per­liga- kam­pe, men vi­ste oft e højt de­fen­sivt ni­veau.

7 Der er me­get at skri­ve om Zanka, men man kom­mer ba­re ik­ke udenom, at han har væ­ret et vir­ke­lig godt køb for Sol­bak­ken. Sta­dig ung og hur­tig, men sam­ti­dig med ny er­fa­ring fra den hår­de tid i PSV.

10

Købt stort ind. Fulgt ind i lan­det med ka­me­ra og mødt som det sto­re håb. Men det end­te helt skidt med få spil­le­mi­nut­ter. Hel­dig­vis for Sol­bak­ken blev det ik­ke et øko­no­misk dyrt be­kendt­skab. 00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.