Mi­ka­el An­tons­son

BT - - SUPERLIGA -

BTS KA­RAK­TER: BTS KA­RAK­TER: BTS KA­RAK­TER:

Var de­fen­siv sty rmand i su­per­sæ­so­nen i 2010/ 2011. Har væ­ret me­get ska­det, og me­get af hans hur­tig­hed er for­s­vun­det.

4 Vir­ke­lig uhel­dig spil­ler, der har væ­ret ramt af vold­som­me ska­der. Men har al­li­ge­vel nå­et at gø­re sig be­mær­ket med mål i Eu­ro­pa mod Dni­pro.

7

Først kom han ik­ke, så kom han al­li­ge­vel, men blev kun et halvt år. Sven­ske­ren vir­ke­de spæn­den­de, men det var for for­sig­tigt og uden slut­pro­dukt.

02

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.