Ludwig Au­gustin­s­son

BT - - SUPERLIGA -

BTS KA­RAK­TER:

Det har desvær­re for Sol­bak­ken kun vist sig i glimt, men når det har, så ser man, at Ver­bic har po­ten­ti­a­le til me­get me­re end Su­per­liga­en. Dri­blin­ger­ne er højt an­lag­te og spar­ke­tek­nik­ken fan­ta­stisk.

7 Ny­e­ste mand i ræk­ken af pletskud på ven­stre ba­ck i FCK. Tog med det sam­me over eft er Pi­er­re Bengts­son, og med si­ne fi ne ind­læg, an­grebs­i­ver og sam­ti­di­ge de­fen­si­ve sty rke har han væ­ret et stor­køb. 12 Nord­jy­den be­skri­ves bedst med si­ne sta­ti­stik­ker. Seks mål, seks op­læg. Det be­ty der, at han er med i et FCK- mål i hver an­den kamp, han spil­ler. Bi­dra­ger oft e og­så med tred­jesid­ste afl eve­ring.

7

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.