Sol­bak­kens 26 ind­køb Ro­bin Ol­sen Erik Jo­hans­son Pe­ter An­ker­sen

BT - - SUPERLIGA -

BTS KA­RAK­TER: BTS KA­RAK­TER: BTS KA­RAK­TER:

Der er aft alt en fri­købs­klau­sul mel­lem FCK og PAOK, og Ro­bin Ol­sen har i hvert fald gjort sit for at lok­ke Sol­bak­ken til at ind­lø­se den, for der er bå­de ud­strå­ling og sik­re hæn­der på dansk­s­ven­ske­ren. 10 Han lig­ger nær­mest til topka­rak­ter, hvis der hav­de væ­ret spil­let me­re end ni Su­per­liga- kam­pe. Han er hur­tig, pas­nings­sik­ker og pla­ce­rings­stærk. Vir­ke­lig et af sæ­so­nens stær­ke­ste køb i Su­per­liga­en.

10

Det star­te­de skidt, men nu lig­ner det no­get for An­ker­sen, som sta­dig vil­le øn­ske, at ind­læg­ge­ne ram­te oft ere end nu. Ly­sten til at kom­me frem fejl­er dog ik­ke no­get, og han bli­ver bed­re og bed­re.

7

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.