For­år 2016: Sab­ler ri­va­ler­ne

BT - - SUPERLIGA -

Først får FC Midtjyl­land et halvt døds­stød med FCKs 1- 0- sejr 3. marts i Her­ning. 10 da­ge se­ne­re får AaB en syn­gen­de lus­sing på 6- 2. Og hel­ler ik­ke Søn­derjy­ske får po­int mod kø­ben­hav­ner­ne. Da ri­va­ler­ne fra Brønd­by først bli­ver slå­et i Su­per­liga­en og si­den får stuk­ket en kæp i hju­let på po­kal­drøm­me­ne, løft er FCK sig.

Stå­le Sol­bak­ken har få­et FC Kø­ben­havn til­ba­ge på top­pen af Dan­mark, og nu er det ba­re at ven­te og se, om det og­så bli­ver det før­ste mester­skab i tre år for FCK. Et stort skridt kan ta­ges i dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.