Uden for be­døm­mel­se

BT - - SUPERLIGA -

KE­VIN FOLEY: Blev hen­tet på en kort kon­trakt, men fi k kun gan­ske få mi­nut­ter. THO­MAS KAMINSKI: Le­jet som re­ser­ve for Step­han An­der­sen, men har kun stå­et i po­ka­len. ABOUBAKAR KEITA: Ung ivo­ri­a­ner, der sta­dig mang­ler me­re spil­le­tid for at få en fair be­døm­mel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.