Nej fra Fre­de­rik

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VM- AF­BUD

Det dan­ske lands­hold i is­ho­ck­ey ta­ger i næ­ste uge hul på ver­dens­mester­ska­bet i Rusland uden et af si­ne stær­ke­ste kort. Må­l­mand Fre­de­rik An­der­sen har på op­for­dring fra sin NHL- klub, Ana­heim Ducks, be­slut­tet at drop­pe tur­ne­rin­gen på grund af uvis­hed om sin frem­tid i den nor­da­me­ri­kan­ske is­ho­ck­ey­liga.

Det op­ly­ser Dansk Is­ho­ck­ey Uni­on

» Ef­ter sam­ta­ler med Ana­heim og min agent er jeg desvær­re nødt til at mel­de fra i den­ne om­gang. Mi­ne uaf­kla­re­de kon­trakt­for­hold gør, at jeg er ble­vet op­for­dret til at sprin­ge VM over af bå­de min klub og min agent. Jeg håber, at min frem­tid hur­tigt fal­der på plads, så jeg igen med sinds­ro kan del­ta­ge på lands­hol­det, « ud­ta­ler Fre­de­rik An­der­sen i en pres­se­med­del­el­se.

Land­stræ­ner Jan Karls­son er skuf­fet over af­bud­det, men håber at se Fre­de­rik An­der­sen til­ba­ge i lands­hold­strup­pen, når hol­det skal for­sø­ge at kva­li­fi­ce­re sig til vin­ter- OL.

» Som sporten er skru­et sam­men, kan det en­de med dis­se be­slut­nin­ger fra spil­le­re uden kon­trakt, « ud­ta­ler land­stræ­ne­ren.

Ana­heim Ducks blev tors­dag slå­et ud af NHL- slut­spil­let, og der­for var der håb om, at Fre­de­rik An­der­sen kun­ne del­ta­ge ved VM.

Fi­re dan­ske spil­le­re i NHL har meldt sig klar til tur­ne­rin­gen: Lars El­ler ( Mon­tre­al Ca­na­di­ens), Ni­ko­laj Eh­lers ( Win­nipeg Jets), Jan­nik Han­sen ( Van­co­u­ver Ca­nucks) samt Ni­ck­las Jen­sen ( New York Ran­gers).

De tre sidst­nævn­te var med, da Dan­mark i går spil­le­de den sid­ste test­kamp in­den VM – mod Slovaki­et. Sidst­nævn­te kom hur­tigt for­an med 3- 0 og vandt kam­pen med 3- 1.

Det var an­den gang på tre da­ge, at lan­de­ne mød­tes. Og­så i det før­ste op­gør kom dan­sker­ne bag­ud med 0- 3, men de rød­hvi­de fik ud­lig­net til 3- 3, in­den Slovaki­et i over­tid score­de sej­rs­må­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.