1,91

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker en ken­de mystisk, at He­e­ren­ve­en li­ge­frem er pæ­ne fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. Det er godt nok træ­ner Fop­pe de Haans sid­ste hjem­me­kamp, og han er nær­mest en in­sti­tu­tion i klub­ben, men man har ik­ke no­get at spil­le for der­u­d­over, og har væ­ret dår­li­ge hjem­me i den­ne sæ­son med blot seks sej­re i 16 for­søg. Mod­stan­der Gro­nin­gen har sta­dig mu­lig­hed for at nå med i Eu­ro­pa Le­ague- play­off , og hol­det har spil­let godt i de se­ne­ste fi re run­der, hvor ene­ste po­int­tab har væ­ret mod Fey­eno­ord. Der skal væ­re fl ot vær­di i et spil på X2.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.