2,38

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Se­vil­la er ik­ke no­get skræm­men­de be­kendt­skab på frem­med græs. Så­le­des har de slet ik­ke vun­det i den­ne sæ­son på ude­ba­ne, og det er og­så tvivl­s­omt, om det sker i dag. Se­vil­la står nem­lig midt imel­lem de to Eu­ro­pa Le­agu­e­se­mi­fi na­ler, og da det al­li­ge­vel er be­græn­set, hvad man kan nå i liga­en, for­ven­tes man at spa­re en del folk til kam­pen. Es­pa­ny­ol skal sta­dig bru­ge fl ere po­int, før man er sik­ker på en ny sæ­son i Pri­me­ra Di­vi­sion, så man kan væ­re ret sik­ker på, at de kom­mer top­mo­ti­ve­re­de til kam­pen. Det lig­ner et godt 1- tal.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.