2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det kan me­get nemt bli­ve en af­ven­ten­de før­ste halv­leg, når Uni­ted og Lei­ce­ster mø­des hér. Uaf­gjort vil væ­re et fi nt re­sul­tat for Lei­ce­ster, så for dem hand­ler det pri­mært om at luk­ke ned for Uni­ted og sat­se på om­stil­lin­ger, og da de oveni er uden Ja­mie Var­dy, er det spørgs­må­let, om man kan true Uni­teds so­li­de de­fen­siv. Uni­ted spr­ud­ler nor­malt ik­ke fra kam­pens start, og har he­le 20 gan­ge i sæ­so­nen gå­et til pau­se med et uaf­gjort re­sul­tat. Når man oveni tæn­ker på, hvad der er på spil for beg­ge hold, vir­ker det fi nt at gå eft er uaf­gjort ved pau­sen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.