Dan­ske Spil ef­ter­ly­ser hel­dig fa­e­ring

BT - - NYHEDER -

Syv rig­ti­ge tal på en lot­to­kupon har ud­løst en ge­vinst på helt pra­e­cist 27.425.349 kr. ved lør­da­gens lot­to­tra­ek­ning.

Men det er vin­de­ren for­ment­lig ik­ke klar over end­nu. I hvert fald har ved­kom­men­de ik­ke meldt sig, op­ly­ser Dan­ske Spil.

Lot­to­kupo­nen med den to­cif­re­de mil­li­onge­vinst er købt i bu­tik­ken Før­oya keyps­samtøka i by­de­len Hoyvík i den nor­døst­li­ge del af Tórs­havn på Fa­e­rø­er­ne.

Selv om 27 mio. kr. er man­ge penge, kan ge­vin­sten ik­ke sam­men­lig­nes med den stør­ste ge­vinst i dan­marks­hi­sto­ri­en, som blev vun­det af en Eu­ro­ja­ck­pot-spil­ler i Hels­in­gør i fe­bru­ar sid­ste år. Her var der ta­le om en ge­vinst på over 315 mio. kr. Helt pra­e­cist 315.009.958 kr.

Før den ka­em­pe­sto­re lot­to­ge­vinst fra Hels­in­gør blev li­sten top­pet af en mand, der i ok­to­ber 2012 vandt 135 mio. kr. i net­op Eu­ro­ja­ck­pot. Den­gang hen­vend­te vin­de­ren sig først ef­ter en uges tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.