Ja, pi­ger fø­ler sig gjort til ob­jek­ter

BT - - DEBAT -

MET­TE WITH HAGENSEN

den of­fent­li­ge de­bat, at der er sket en aen­dring i, hvor­dan f.eks. 12-åri­ge dren­ge op­fø­rer sig over for pi­ger­ne. Vi hø­rer pi­ger helt ned i 10-12 års al­de­ren forta­el­le, de fø­ler sig gjort til ob­jek­ter, og at dren­ge­ne kom­mer med seksu­el­le hen­tyd­nin­ger og kom­men­ta­rer til dem, som gør pi­ger­ne u trygg e. Der er nok sket et skred i, at børn tid­li­ge­re bli­ver nys­ger­ri­ge på nø­gen­hed og po­r­no­gra­fi, for­di det er til­ga­en­ge­ligt.

VI HØ­RER I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.