Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Pia Ol­sen Dyhr Hvor man før i ti­den skul­le kø­be en fly­bil­let til Ita­li­en, Eng­land el­ler Tys­kland for at fin­de et wild west­ar­bejds­mar­ked, så kan man i dag nø­jes med en to zo­ners bus­bil­let. For det er og­så ble­vet hver­dag her i Dan­mark

For­mand (SF), til jp.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.