OL-lø­be­ren

BT - - NYHEDER -

Hip hur­ra for Ni­ko­lai An­ne­met­te Rosén gik i gang med at ba­ge ka­ge, da hun kom hjem ef­ter BT Halv­ma­rat­hon med Ni­ko­lai i ba­byjog­ge­ren. Han fyl­der nem­lig ét år i dag.

”Det var en skøn op­le­vel­se at lø­be med Ni­ko­laj i dag. Det var let­te­re, end jeg hav­de reg­net med. Jeg kun­ne godt ha­ve lø­bet hur­ti­ge­re (1.49.15, red.), men fo­ku­se­re­de mest på Ni­ko­lai. Han sov ik­ke ret me­get og peb lidt et par gan­ge, men hav­de det el­lers fint,” si­ger den stol­te mor. An­ne­met­te Rosén, tid­li­ge­re Jen­sen, har re­pra­e­sen­te­ret Dan­mark på ma­ra­ton ved OL, VM og EM. Fem gan­ge har hun vun­det Ere­mi­ta­ge­lø­bet og to gan­ge BT Halv­ma­rat­hon.

”Jeg vil sta­dig tra­e­ne med Ni­ko­lai, men na­e­ste gang lø­ber jeg ale­ne,” si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.