Vin­der­ne

BT - - NYHEDER -

Afri­ka­ner­ne løb med BTs fa­de SNIK ar­ran­ge­re­de for 37. gang BT Halv­ma­rat­hon, og den po­pu­la­e­re 21,1 ki­lo­me­ter lan­ge di­stan­ce på de nord­s­ja­el­land­ske ve­je og sti­er hav­de 4.656 til­meld­te på ”årets før­ste som­mer­dag” un­der na­er­mest op­ti­ma­le for­hold og med en fest­lig af­slut­ning på Rund­for­bi Sta­dion i Na­e­rum.

Tho­mas Fi­s­cher fra Ber­ling­s­ke Me­dia var ledsa­get af dat­te­ren Cor­ne­lia på syv, da han over­rak­te BTs sølv­fa­de til lø­bets vin­de­re. Afri­kan­ske lø­be­re do­mi­ne­re­de, og de to vin­de­re var Syl­via Ki­be­ren­ge og Wil­li­am Morwa­be.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.