Borg­meste­ren

BT - - NYHEDER -

Borg­meste­ren holdt igen Glo­strups kon­di­tions­sta­er­ke borg­me­ster Jo­hn En­gel­hardt løb he­le vej­en sam­men med sin ka­e­re­ste, Ire­nee Jen­sen. Par­ret kom i mål på Rund­for­bi Sta­dion i ti­den 2.03.20 og kun­ne gra­tu­le­re hin­an­den for godt teamwork. ”Det var et dej­ligt løb. Vi hav­de af­talt at lø­be i mål sam­men og nød tu­ren. Der er en sa­er­lig at­mos­fa­e­re over BT Halv­ma­rat­hon,” si­ger Jo­hn En­gel­hardt. Ire­nee Jen­sen si­ger le­en­de: ”Jo­hn kun­ne godt ha­ve lø­bet fra mig. Det var pa­ent af ham at hol­de lidt igen.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.