Me­xi­ca­ner sa­et­ter vild re­kord på cy­kel

BT - - NYHEDER -

ÉT TRIN AD GANGEN

David Garcia var to ti­mer, ot­te mi­nut­ter og 24 se­kun­der om at for­ce­re he­le 26 eta­ger. Den ut­ro­li­ge re­kord blev be­sva­er­lig­gjort af, at han ik­ke på no­get tids­punkt måt­te rø­re gul­vet un­der for­sø­get. Iføl­ge reg­ler­ne hos Gu­in­ness Wor­ld Records vil­le han bli­ve diskva­li­fi­ce­ret, hvis det ske­te. Po­lak tog trap­per­ne i Taiwan Den for­ri­ge re­kord blev sat af po­lak­ken Kristy­an Her­ba, som til­ba­ge­lag­de 3.139 trin på cy­kel i 2015 i Taipei 101-byg­nin­gen i Taiwan. Den­ne byg­ning var fra 2004 til 2009 ver­dens hø­je­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.