Kvin­de al­vor­ligt sår­et af kniv­stik

BT - - NYHEDER -

En 36-årig kvin­de er al­vor­ligt sår­et ble­vet bragt til sy­ge­hu­set, ef­ter at hun sidst på for­mid­da­gen i går blev stuk­ket i ma­ven med en kniv.

Den vold­som­me epi­so­de ind­traf i Eng­ga­de i Oden­se.

Kniv­stik­ke­ri­et fandt sted i et op­holds­skur, hvor nog­le af by­ens mis­bru­ge­re hol­der til, og det var iføl­ge po­li­tiets op­lys­nin­ger en an­den kvin­de, der stod bag over­fal­det. Ef­ter kniv­stik­ke­ri­et stak kvin­den af fra ste­det sam­men med en mand.

»Dem har vi nu an­holdt i en lej­lig­hed i det ve­st­li­ge Oden­se,« si­ger vagt­chef Tho­mas Bent­sen fra Fyns Po­li­ti.

Der er ta­le om en 28-årig kvin­de og en 38-årig mand. De er beg­ge sig­tet for grov vold.

»Vi er ret sik­re på, at det er kvin­den, der har ført kni­ven, men man­den har mu­lig­vis haft en ak­tiv rol­le i det, der ske­te for­ud for kniv­stik­ke­ri­et,« forta­el­ler Tho­mas Bent­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.