Lø­ver flø­jet til fri­hed

BT - - NYHEDER -

dyr ble­vet frag­tet til et re­ser­vat i den nord­li­ge del af Syd­afri­ka.

Her kan lø­ver­ne frit be­va­e­ge sig på 5.000 hektar land, hvor der er sø­er, de kan drik­ke af, og der er til­knyt­tet dyr­la­e­ger. Na­e­sten blind Lø­ver­ne blev fun­det i sva­ek­ket til­stand, og de fle­ste har al­le­re­de få­et fjer­net ta­en­der el­ler klø­er. En af lø­ver­ne mang­ler et øje og en an­den er na­e­sten blind, skri­ver CNN.

Men iføl­ge BBC har lø­ver­ne det ef­ter om­sta­en­dig­he­der­ne godt, ud over at va­e­re lidt des­o­ri­en­te­re­de ef­ter den 15 ti­mer lan­ge rej­se.

De før­ste ni lø­ver blev sam­let på et fragt­fly i Co­lom­bia, som fløj til Peru for at hen­te yder­li­ge­re 24 cir­kus-lø­ver, der har le­vet i små bu­re.

Den­ne lø­ve-trans­port er den stør­ste no­gen­sin­de. Den na­est­stør­ste fo­re­gik i 2001, da 25 lø­ver blev red­det i Bo­li­via og frag­tet til Col­ora­do.

De 33 lø­vers nye hjem har al­le­re­de ot­te an­dre be­bo­e­re, nem­lig seks lø­ver og to ti­gre, som og­så er ble­vet be­fri­et fra uva­er­di­ge liv.

Det har va­e­ret for­budt at bru­ge vil­de dyr i cir­kus­ser si­den 2011 i Peru og si­den 2013 i Co­lom­bia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.