Stil­fuld stil­stand

BT - - KULTUR -

TV-SERIE

DR1-thril­ler ’Nat­por­ti­e­ren’ **** **

en dob­bel­tilva­e­rel­se, be­un­dret mil­li­ar­da­er-filan­trop om da­gen og små-psy­ko­pa­tisk vå­ben­hand­ler om nat­ten. Og Jo­nat­han Pi­nes job er selv­føl­ge­lig at skaf­fe den en­gel­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste MI6 de endelig be­vi­ser, der kan fa­el­de Ro­pers ae­k­le or­ga­ni­sa­tion. La­der plot­tet vok­se Hel­dig­vis er vo­res 007-ag­ti­ge helt så bla­en­den­de la­ek­ker, at su­per­s­kur­kens lang­be­ne­de og selv­føl­ge­lig purun­ge ko­ne (Na­tasha Litt­le) ik­ke kan sty­re sig.

Hun af­slø­rer så­le­des gla­de­ligt flere af ae­g­te­man­den Ri­chard Ro­pers sor­te­ste hem­me­lig­he­der, mens de hyg­ger sig ved po­o­len. Og så­le­des ryk­ker plot­tet lang­somt, men sik­kert fremad.

Bort­set fra et tragisk selv­mord i in­dercirk­len og Ri­chard Ro­pers her­ligt on­de re­ak­tion, var tred­je af­snit som sagt ik­ke stop­fyldt med action.

Men når in­struk­tio­nen er så ele­gant, når land­ska­ber­ne (på Mall­orca m.m.) er så bla­en­den­de smuk­ke, og når sku­e­spil­let er så emi­nent, så er det helt i or­den at ta­ge sig god tid og la­de plot­tet vok­se sig stort og fedt, in­den der igen tryk­kes på spe­e­de­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.