ATION

BT - - ALKA SUPERLIGA -

MAAJ2J0210616 ba­ne, som har va­e­ret fan­ta­stisk. Vi har spil­let den mest spek­taku­la­e­re fod­bold i FCK si­den 2010/2011 i al­le topkam­pe­ne. Kam­pe­ne mod Brønd­by, AaB, Søn­derjy­ske og FC Midtjyl­land har va­e­ret fi­re fan­ta­sti­ske fod­bold­kam­pe, hvor vi vir­ke­lig har spil­let os helt ud, og har sco­ret flere mål pr. kamp end i de ot­te på ude­ba­ne. Så det er en nøg­le, vi skal kna­ek­ke. Men det har lidt at gø­re med ty­per­ne, vi har. Der er no­gen af spil­ler­ne med de in­di­vi­du­el­le fa­er­dig­he­der, som man fø­ler vok­ser, når de får lidt me­re vind i ryg­gen. Det er desva­er­re så­dan, at den med­vind får du ba­re ik­ke på ude­ba­ne. Så det skal vi ar­bej­de med,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.