AaBer­nes ka

BT - - ALKA SUPERLIGA -

FORÅRSSTEMNING I Aal­borg lig­ger Kil­de­par­ken. Her fejres hvert år 1. maj med ta­ler, pøl­ser, rø­de fa­ner og fa­døl. Det gjor­de der na­tur­lig­vis og­så i går. Cir­ka sam­me me­nu – mi­nus ta­ler­ne – ser­ve­res en ki­lo­me­ters penge va­ek. På Nord­jy­ske Are­na. 1. maj er nem­lig ik­ke ba­re ar­bej­der­nes in­ter­na­tio­na­le kampdag. Med lidt god vil­je kan man nu og­så kal­de det AaBer­nes sto­re dag.

Sid­ste år bril­le­re­de nord­jy­der­ne på da­to­en med en sejr på 5-0 over Ho­bro. I går spil­le­de de rød-og hvid­stri­be­de så sa­e­so­nens bed­ste kamp, da Brønd­by blev los­set ud i Lim­fjor­den med 3-0.

»Vi spil­ler i rødt, og vi ar­bej­der hårdt. Så det he­le pas­ser godt sam­men med 1. maj,« lød det med et smil ef­ter kam­pen fra AaB-tra­e­ner Lars Søn­der­gaard.

Han hav­de mas­ser af grund til at va­e­re glad. Solen skin­ne­de om kap med smi­le­ne i Aal­borg, og spil­let på ba­nen gik for nord­jy­der­ne op i en hø­je­re en­hed. Sam­ti­dig til­før­te Su­per­liga-top­sco­rer Lukas Spal­vis kamp­da­gen det in­ter­na­tio­na­le snit, da li­tau­e­ren på bag­kant af en scor­ings­pau­se på to en halv må­ned og en tur på ba­en­ken igen fik net­tet til at blaf­re. De små ting tip­per AaBs vej Ja, 1. maj sig­na­le­rer, at for­å­ret er kom­met til Aal­borg. Og no­get ty­der på, at og­så det sig­na­le­rer start­skud­det til en stor AaB-pe­ri­o­de.

»Det be­gyn­der at lig­ne, at de små ting tip­per vo­res vej, og med det føl­ger, at vi spil­ler no­get bed­re fod­bold,« sag­de Ni­co­laj Thom­sen, der åb­ne­de scor­in­gen i stor­sej­ren over de chan­ce- og mod­lø­se Brønd­by­spil­le­re, og til­fø­je­de:

»Vi tra­eng­te vir­ke­lig til en sejr. At vi så fik så stor en sejr over Brønd­by, hav­de vi ik­ke tur­det hå­be på. Det løf­ter os me­get, og jeg tror på, det er ut­ro­lig vig­tigt frem mod de sid­ste kam­pe. Jeg er sik­ker på, det er det her skub, der ven­der det for os.«

Lars Søn­der­gaard stem­te i. Han men­te og­så, at for­å­rets kom­me åb­ner for et AaB-hold i fuldt fir­spring.

»Vo­res spil er lagt an på tem­po og kort­pas­nings­spil. Ger­ne fladt og ik­ke langt. Vo­res spil er ik­ke lagt an på fy­sik­ken, men me­re på kom­bi­na-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.