Hå­ber på To

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sch­mei­chel har holdt bu­ret rent i den­ne sa­e­son, 15, da an­fø­rer Wes Mor­gan steg til vej­rs og he­a­de­de ud­lig­nin­gen ind. Øl­len lå nem­lig nu på gul­vet på grund af ju­bel.

Det blev nu og­så den sid­ste, spild­te dy­re drå­be i den­ne om­gang. De to gan­ge, Man­che­ster Uni­ted får al­vor kom ale­ne med Kas­per Sch­mei­chel, var den dan­ske lands­holds­må­l­mand år­vå­gen og løb ud og ta­ck­le­de bol­den va­ek. Og så end­te det he­le 1-1, hvor­for guld­fe­sten i hvert fald er ud­skudt i lidt over et døgn i Lei­ce­ster.

Kas­per Sch­mei­chel, der der­med fik en ho­ved­rol­le på sin fars gam­le hjem­me­ba­ne, Old Traf­ford, som han for før­ste gang be­t­rå­d­te som spil­ler i går, er dog li­geg­lad med, hvor gul­det he­ves hjem til Lei­ce­ster.

»Jeg er li­geg­lad med, hvor­dan vi vin­der. Så la­en­ge vi ba­re bli­ver me­stre. Så selv­føl­ge­lig hå­ber jeg på, at Chel­sea kan ta­ge po­int. Tot­ten­ham er et sta­er­kt hold, men det er Chel­sea og­så,« sag­de han til TV3 Sport2 om ud­sig­ten til, at et an­det hold må­ske

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.