Tten­ham

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

be­seg­ler gul­dets desti­na­tion. På vej til Ita­li­en Når nu det ik­ke kun­ne bli­ve Lei­ce­ster selv, kan ma­na­ger Clau­dio Ra­ni­e­ri gla­e­de sig over, at hans gam­le mand­skab fra Chel­sea kan gø­re det for ham, men ita­li­e­ne­ren kom­mer ik­ke til at se lo­kal­bra­get i Lon­don.

»Jeg tror, at jeg på det tids­punkt vil va­e­re i fly­et på vej hjem fra Ita­li­en. Jeg kom­mer ik­ke til at se kam­pen, så når jeg er lan­det, har jeg re­sul­ta­tet. Hør her, for os er det vig­tigt at fort­sa­et­te med at drøm­me og ar­bej­de, og som jeg sag­de for tre kam­pe si­den, reg­ner jeg med, at Tot­ten­ham vin­der si­ne sid­ste kam­pe,« sag­de Clau­dio Ra­ni­e­ri til Sky Sports ef­ter kam­pen mod Man­che­ster Uni­ted.

Må­ske lan­der han til en ka­em­pe fest i Lei­ce­ster. Der er py­n­tet godt op overalt. Og­så på The Co­un­ting Hou­se, hvor bal­lo­ner­ne nok har luft til en dag me­re, champag­nen hol­der tem­pe­ra­tu­ren, og ci­ga­rer­ne ven­ter på at bli­ve ta­endt. Fan­se­ne vil sand­syn­lig­vis ha­ve lidt tøm­mer­ma­end, men de fle­ste lo­ve­de i går de­res an­komst, når Tot­ten­ham mø­der Chel­sea klok­ken 21.00 på Stam­ford Brid­ge.

Den­ne fest vil Lei­cesters fans ik­ke gå glip af, og de kun­ne fak­tisk godt ta­en­ke sig, at den blev ud­skudt til lør­dag på King Power Sta­di­um.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.