Det går fremad for Kro­hn-De­hli

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er lys for­u­de for Mi­cha­el Kro­hn-De­hli, der fre­dag blev ope­re­ret ef­ter den vold­som­me kna­eska­de, han på­drog sig tors­dag af­ten i Eu­ro­pa Le­ague-op­gø­ret mod Shakh­tar Do­netsk. Det forta­el­ler hans agent, den tid­li­ge­re hol­land­ske lands­holds­spil­ler Rob Wits­ch­ge. »Ope­ra­tio­nen gik me­get godt. Han var me­get po­si­tiv ef­ter en god nats søvn. De før­ste fi­re uger er han i gips – og der­ef­ter genop­tra­e­ning,« si­ger Wits­ch­ge til BT. Dan­ske­ren ven­tes at va­e­re ude i syv til ot­te må­ne­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.