KOMMENTAR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

sund­heds­sek­tor i de kom­men­de da­ge. Ve­stjy­der­ne måt­te nem­lig se bå­de Esta­va­na Pol­man og Rikke Za­chri­a­sen for­la­de ba­nen i slut­fa­sen med hen­holds­vis en kna­eska­de og la­eg­pro­ble­mer. De to spil­le­re er helt cen­tra­le i hver de­res en­de af ba­nen, og uden dem vil Team Es­b­jerg få det me­get, me­get van­ske­ligt. Lad os hå­be at de bli­ver klar, så ska­der ik­ke kan en­de med at få be­tyd­ning for den af­gø­ren­de fi­na­le – og så vi og­så står med de bed­ste be­tin­gel­ser for at få en håndboldkamp, der kan over­gå den før­ste i kva­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.