Sur søn­dag for Bjer­re­gaard

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NEDTUR Gol­f­spil­le­ren Lucas Bjer­re­gaard må fort­sat ven­te på sin før­ste tur­ne­rings­sejr på Eu­ro­pe­an Tour. Dan­ske­ren lå el­lers på en delt før­ste­plads med to slag ned til de øv­ri­ge kon­kur­ren­ter in­den sid­ste run­de i tur­ne­rin­gen Vol­vo China Open i Bei­jing. Men trods en run­de i to slag un­der par måt­te Bjer­re­gaard i ste­det nø­jes med en delt tred­je­plads. I alt slut­te­de han i 18 slag un­der par.

Trods en bir­die på tred­je og 10. hul for­svandt sej­rs­chan­cen me­re el­ler min­dre på 13. hul, hvor dan­ske­ren la­ve­de sin blot an­den bo­gey i he­le tur­ne­rin­gen. Hjem­me­ba­ne­hå­bet Ha­o­tong Li bra­end­te nem­lig ba­nen af med en run­de i ot­te slag un­der par og en sam­let sco­re i 22 slag un­der, og der­med kun­ne ki­ne­se­ren stop­pe cir­ka 3,3 mil­li­o­ner kro­ner i lom­men. Flere an­den- og tred­je­plad­ser Det er ik­ke før­ste gang, Lucas Bjer­re­gaard op­le­ver en sur søn­dag. I de­cem­ber 2014 gik han i fø­rer­bold med Bran­don Gra­ce ved Al­fred Dun­hill Cham­pions­hip i Syd­afri­ka ef­ter at ha­ve gå­et en for­ry­gen­de run­de om lør­da­gen. I sid­ste run­de gik det dog helt galt for dan­ske­ren, der no­te­re­de sig for en sco­re på 89 slag, 17 over ba­nens par.

I ok­to­ber 2015 slut­te­de han på en an­den­plads ved UBS Hong Kong Open, ét slag ef­ter vin­de­ren.

Thor­b­jørn Ole­sen gik i går sid­ste run­de i 67 slag og spil­le­de sig op på en delt 15. plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.