Spe­edway­kø­rer er ude af ko­ma

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den dan­ske spe­edway­kø­rer Ken­ni Lar­sen, der for 10 da­ge si­den blev ramt af skud i ho­ve­d­et i en ulyk­ke, er ble­vet ta­get ud af re­spira­tor og er våg­net.

»Han er no­get kon­fus og hu­sker ik­ke ulyk­ken. Han vil­le ba­re hjem. La­e­ger­ne si­ger, det er me­get nor­malt,« skri­ver hans fa­mi­lie på Fa­ce­book.

Ken­ni Lar­sen, der var i livs­fa­re, har blandt an­det gen­nem­gå­et to ope­ra­tio­ner i hjer­nen som føl­ge af ulyk­ken, som po­li­ti­et fort­sat mang­ler at opkla­re om­sta­en­dig­he­der­ne om­kring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.