2 ,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Uhy­re vig­tig kamp i bun­den af Bun­des­liga­en, og net­op der­for er det sva­ert at se, hvor­for det her skal amok fra star­ten. Wer­der Bre­men ved godt, at et ne­der­lag sen­der dem ret ta­et på nedryk­ning, så der kan na­e­sten ik­ke und­gå at va­e­re ner­ver på fra star­ten. Stutt­g­art er elen­digt kø­ren­de, og hvis de ta­ber i dag, er de i den grad og­så sovset ind i nedryk­nings­spil­let, mens uaf­gjort vil va­e­re et fint re­sul­tat. Nor­malt er det to hold, der ger­ne vil fremad og med der­af man­ge mål i kam­pe­ne, men med kam­pens be­tyd­ning in men­te, vir­ker det flot be­talt på uaf­gjort ved pau­sen.

Od­dset er fun­det hos Spor­ting­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.