1,67

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter Mid­dles­brough blot fik uaf­gjort i Bir­m­ing­ham, kan Brigh­ton med en sejr spil­le sig i en me­get for­del­ag­tig po­si­tion in­den sid­ste run­de. Hol­dets form har va­e­ret frem­ra­gen­de på det se­ne­ste, hvor ene­ste po­int­tab i de se­ne­ste ot­te kam­pe har va­e­ret til fø­rer­hol­det Burn­ley og man kom­mer til den­ne kamp i hvad der må be­trag­tes som sta­er­ke­ste op­stil­ling. Der­by er klar til play­off og skal der­for blot sør­ge for at und­gå ska­der, in­den det går løs mod for­ment­lig Hull, og der­for er det sva­ert at se, hvor­dan de skal stop­pe su­ve­ra­e­ne Brigh­ton. Spil 1-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.