Ame­ri­kansk kryd­stogtskib spred­te glæ­de i Ha­va­na

BT - - NYHEDER -

VELKOMMEN Med cu­ban­ske og ame­ri­kan­ske fl ag i hæn­der­ne var man­ge cu­ba­ne­re i går mødt frem ved hav­nen i Ha­va­na for at by­de det ame­ri­kan­ske kryd­stogtskib ’ Ado­nia’ velkommen. Langs kaj­en fi lme­de cu­ba­ner­ne med de­res mo­bil­te­le­fo­ner, da ski­bet med om­kring 700 pas­sa­ge­rer om bord sej­le­de ind i hav­ne­lø­bet og lag­de til kaj

et er før­ste gang i man­ge år­ti­er, at et ame­ri­kansk kryd­stogtskib an­kom­mer til Cu­ba, og det er end­nu et tegn på, at de diplo­ma­ti­ske for­bin­del­ser og re­la­tio­nen mel­lem USA og Cu­ba er godt på vej til at bli­ve ge­ne­tab­le­ret. Spæn­ding og nervø­si­tet ’ Ado­nia’ let­te­de an­ker i Mi­a­mis havn søn­dag om­kring klok­ken 22 dansk tid med om­kring 700 pas­sa­ge­rer om bord.

Da ski­bet an­kom til hav­nen, og pas­sa­ge­rer­ne gik fra bor­de, var det me­get fø­lel­ses­la­det for nog­le af dem.

» Jeg er nervøs og spændt på sam­me tid. Jeg for­lod Cu­ba for 48 år si­den, da jeg var seks år gam­mel. Så prøv at fo­re­stil­le dig, hvor­dan jeg har det nu, « sag­de An­na Garcia, da hun sat­te fo­den på cu­bansk jord, for før­ste gang si­den hun var barn.

Re­de­ri­et Car­ni­val har med­delt, at tu­ren er den før­ste af fl ere rej­ser til Cu­ba . Eft er pla­nen skal der sej­le kryd­stogtski­be fra USA til Cu­ba to gan­ge om må­ne­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.