Dansk kunst­ner byg­ger vand­fald ved Ver­sail­les

BT - - NYHEDER -

Den dansk- island­ske kunst­ner Ola­fur Eli­as­son vil ’ få drøm­me­ne til at gå i op­fyl­del­se’ med et nyt kunst­pro­jekt i Frank­rig.

I ju­ni skal han ef­ter pla­nen ha­ve et stort værk klar i form af, hvad han selv be­teg­ner som ’ et ut­ro­ligt højt’ spring­vand i ha­ven for­an Ver­sail­les- slot­tet uden for Pa­ris.

Han vil dog ik­ke sæt­te tal på, hvor man­ge me­ter van­det vil sky­de op i luf­ten, men si­ger kryp­tisk over for det fran­ske nyheds­bu­reau AFP, at ’ stør­rel­sen be­stem­mes af til­li­den til den me­re kos­mi­ske ba­rok’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.