Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Pe­ter Tak­søe- Jen­sen Jeg er fuldt ud op­mærk­som på, at der ik­ke er pen­ge hver­ken til ek­stra vel­færd el­ler de skat­te­let­tel­ser, som der er et øn­ske om. Men for­ud­sæt­nin­gen for, at vi over­ho­ve­det kan ha­ve et vel­færds­sam­fund, er, at vi in­ve­ste­rer en lil­le smu­le me­re i for­sva­ret

Uden­rigs­po­li­tisk gran­sker, til jp. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.