’’ ’’ ’’ ’’

BT - - KULTUR -

Ade­le er mæg­tig og vi­dun­der­ligt stor­slå­et. Lon­don­pi­gen vi­ser med per­son­lig let­hed og hu­mor, hvor­for hun er ver­dens bedst sæl­gen­de ar­tist Un­der fi na­len med ’ Rol­ling in the De­ep’ væl­te­de en by­ge af små hånd­skrev­ne no­ter med stum­per af Ade­les ly­rik ned over det ek­sta­ti­ske publi­kum. Det var en smuk ge­stus fra en san­ger, der kan fyl­de en are­na ved ba­re at væ­re sig selv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.